zaterdag 27 juli 2019 /

Documentaire / Een goede buur

In ontwikkeling: nieuwe documentaire

De Nederlandse verzorgingsstaat wordt in hoog tempo hervormd tot een participatiesamenleving. Een uitwerking van die omslag is te zien in de komst van 'gemengde woonprojecten'.

 

Het Nico van der Horstpark is zo'n woonproject in Leiden. In dit project, dat in 2018 is opgeleverd, wonen statushouders, sociale huurders en mensen met een zorgvraag in honderd woningen samen.

 

In een documentaire voor Omroep West en een achtergrondartikel voor het Leidsch Dagblad onderzoeken Floor de Bie en ik hoe deze groep samenwoont. Is er sociale cohesie? We hebben hiervoor een subsidie ontvangen van het Leids Mediafonds