zondag 10 maart 2024 / Zembla / Wouter Boes

Televisie / Zembla

De Pekingeenden van Gelderland

Jaarlijks worden miljoenen pekingeenden geslacht bij de eendenslachterij in Ermelo, een slachterij die onderdeel is van een hoofdpijndossier van de Gelderse gemeente: stankoverlast, gesteggel over vergunningen en eenden die nodeloos lijden tijdens het slachtproces. Dierenwelzijnorganisaties houden ook eendenhouderijen in de gaten. Ook daar wordt niet tegemoetgekomen aan de natuurlijke behoeften van eenden. Van oudsher zijn er vooral eendenhouderijen in Gelderland, gedeeltelijk langs de Veluwe. Wat betekent de uitstoot van ammoniak door de eenden voor het stikstofbeleid van de provincie?

 

Camera: Wouter Boes, Jelle Odé

Montage: Matthieu Hes 

Researh: Norbert Reijntjens

Eindredactie: Roelof Bosma