dinsdag 9 april 2013 / Keuken van het Ongewenste Dier / Rob Hagenouw Altijd Wat Keuken van het onngewenste dier Schipholgans Schipholkroket

Televisie / Keuken van het ongewenste dier

Ganzenkroketjes

Ganzen bij Schiphol worden afgeschoten zodat ze niet in de motoren vliegen, Amerikaanse rivierkreeften worden met fuiken gevangen in de slootjes rondom Amsterdam omdat ze de rest van de vegetatie aantasten. En afgedankte paarden belanden bij de paardenslager. Wat moeten we met dit dierlijk 'afval'?

 

Ik maakte een portret over de Keuken van het Ongewenste Dier voor het tv-programma Altijd Wat.