woensdag 1 juli 2015 / Kerkmagazin en Parochiemagazin /

Krant en tijdschrift / Interview Joel Voordewind

Verzoening kan de doorbraak zijn om tot een vredesakkoord te komen.

Genade
Genade is waarom ik terug kwam bij de bijbel en ik echt voor het Christendom heb gekozen. In mijn jeugd en studietijd heb ik mij ook verdiept in andere religies. Genade gaat over vergeving en verzoening en dat zie je niet terug bij de andere religies. In het Christendom hebben we het kruis, waar we vergeving krijgen voor wat we verkeerd hebben gedaan. Vergeving geven en sorry zeggen kan een sleutel zijn tot verzoening op microniveau binnen je relatie, maar ook op macroniveau in de wereldpolitiek. Dat zagen we in Zuid-Afrika waar Desmond Tutu met de zogeheten Waarheids- en Verzoeningscommissie belangrijk werk verrichtte was door blank en zwart weer samen te laten leven. Ik zou ook heel graag verzoeningsprojecten voor joden en Arabieren zien in Israël en de Palestijnse gebieden. Verzoening kan de doorbraak zijn om tot een vredesakkoord te komen.

 

Het goede
Op mijn huwelijksreis zag ik voor het eerst vluchtelingenleed toen ik een vluchtelingenkamp in Cambodja bezocht. Vrij snel daarna vertrokken mijn vrouw, wie verpleegster is, en ik als hulpverleners naar een vluchtelingenkamp in Irak waar we Koerden hielpen. Intrinsiek komt de drive om het goede te doen uit Gods woord, het vloeit voort uit hoe Jezus op aarde leefde. Ik geloof dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat in ieder mens goedheid zit. Sommigen zijn echter verbitterd, cynisch, boos of teleurgesteld door wat ze hebben meegemaakt in hun leven. Het is een uitdaging om te kijken waar het vandaan komt dat zo zijn geworden. Ik zie het als speciale opdracht om op te komen voor onze geloofsgenoten. zoals de Christenen in Syrië die niet veilig in de overbevolkte opvangkampen.


Menselijke waardigheid
Onze samenleving is enorm aan het verharden. Allochtonen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en orthodoxe joden kunnen niet eens in de tram naar Artis zonder bespuugd en uitgescholden te worden. We zijn allemaal geschapen door god en we verdienen het allemaal om als mens behandeld te worden en dan kan het niet anders dan dat je anderen met respect behandelt of je het nou met ze eens bent of niet.
Je kan uigeprocedeerde asielzoekers niet op straat laten slapen, dat is mensonwaardig. Ik sprak in een AZC met een jongen die commentaar had op hoe hij behandeld was. We gingen naar de directeur, die vroeg meteen: “Wat is je nummer?” Ik zei: “Hij heeft ook een naam!” Als we alleen nog maar in procedures en systemen denken dan vind ik dat onze cultuur afzakt en we menselijk waardigheid missen.