woensdag 18 mei 2011 /

Staatloos

Statelozen hebben geen rechten en zijn vogelvrij;

Citizens of nowhere In het project 'Citizens of Nowhere' vertellen Els Duran en Evelien Vehof verhalen van statelozen in Nederland en elders. Door verschuivende grenzen, het ontstaan van nieuwe natiestaten en politiek (wan)beleid, leven er naar schatting 12 miljoen statelozen op de wereld. Hoe kunnen zij overleven? Voelen ze zich verbonden met het land dat hun bestaan niet erkent? Welke dromen hebben ze voor de toekomst? De serie begint in Nederland en voert via Europa, het Midden Oosten en Afrika naar Zuid-Oost Azië, waar alleen al in Thailand naar schatting 500.000 statelozen leven. Citizens of Nowhere brengt de verhalen van mensen in kaart, die letterlijk gevangen zitten binnen de grenzen van hun land waar ze niet toe behoren. Zij die officieel niet bestaan krijgen met dit project een gezicht. De wereld van de statelozen fungeert bovendien als spiegel voor hen die wél een paspoort hebben. Wat betekent burgerschap eigenlijk voor ons? Aan welke criteria moeten wij in Nederland voldoen in ruil voor bescherming van de staat? In juni reizen Duran en Vehof naar Letland om de wereld van stateloze etnische Russen te onderzoeken. Zij zullen verslag doen van hun reis in next en op hun website. De reis naar Letland wordt mogelijk gemaakt door crowdfunding. U kunt ook bijdragen aan dit journalistieke onderzoek. 69 procen